Chovný pes CEASARE MINI z Vodného mlyna (CH)
Adresa majiteľa:

Ing. Daniela Čechová
Haanova 48
851 04 Bratislava